Geplaatst op

Gebruik nu nog de vergoedingen van de zorgverzekeraar voordat deze niet meer vergoed worden

Het basispakken van de zorgverzekeringen zijn met een aantal tientjes gestegen in 2012. Er wordt minder vergoed in de basisverzekering en er is ook een premiestijging. De maagzuuremmers, dieetadvies en middelen om te stoppen met roken zijn verdwenen. Aan het einde 2011 zijn mensen grootschalig deze producten gaan inkopen omdat zij er anders de volle mep voor moeten betalen. Het ziet er naar uit dat dit jaar dit ook weer gaat gebeuren.

Vanaf 1 januari 2013 valt het gehoortoestel niet meer volledig onder het basispakket. Op dit moment wordt het gehoortoestel nog vergoed als het beste oor minimaal een afwijking heeft van 35 dB. Het advies is om voor het einde van het jaar nog gebruik te maken van de vergoeding. Per 1 januari 2013 zal er een eigen bijdrage van 25 procent betaald moeten worden.

Loophulpmiddelen en rollators verdwijnen ook per 1 januari uit het basispakket. Het advies is om voor het einde van het jaar nog een rollator of een ander loophulpmiddel aan te vragen bij de zorgverzekeraar. Of deze nou aan vervanging toe is of u denkt deze volgend jaar nodig te hebben, is dit het voordeligst om aan het einde van dit jaar het nog aan te vragen. Een rollator is best prijzig, u kunt denken aan ongeveer 100 euro, deze vergoeding loopt u dan in 2013 mis.

Naast bovenstaande wijzigingen zijn er nog een aantal wijzigingen;:

Het eigen risico stijgt met 130 euro, van 220 euro naar 350 euro.
De dieetadvisering wordt in 2013 vergoed met maximaal 3 uur per kalenderjaar en in 2012 was dit nog uit het basispakket gehaald.
De vrije tandartstarieven stopt
Per januari 2013 worden de ondersteunende middelen tegen stoppen met roken weer in het basispakket gebracht.
In het ziekenhuis moet er per ligdag een bedrag van 7,50 euro betaald worden.
De GGZ eigen bijdrage wordt deels teruggedraaid.

Geplaatst op

Onrust over vergoeding incontinentiemateriaal door nieuwe eisen zorgverzekeraars

Apothekers bieden tot hun genoegen al jaren incontinentiematerialen aan hun patiënten. Alleen gaat hier verandering in komen. Sinds 1 juli jl. heeft Achmea als eerste zorgverzekeraar haar beleid aangepast. Wegens bezuiniging op incontinentiematerialen eist Achmea dat de apotheker een gebruiksprofiel vaststelt voor elke patient.

Uit het gebruikersprofiel wordt afgeleid, wat voor een budget – op dag basis – er wordt vastgesteld voor de patient. Het is alleen zeer lastig om als apotheker aan deze eisen te voldoen. Door dit probleem zijn er instanties die apothekers aanbieden om de dienstverlening te ondersteunen.

De apothekers verdienen bijna niks op incontinentiemateriaal, hierdoor besteden de apothekers het liever uit. Mocht de apotheker over het budget heen gaan wat, Achmea heeft vastgesteld, dan komt dit voor eigen rekening van de apotheker.

Voorheen werd het incontinentiemateriaal onbeperkt vergoed door de verzekeringen. Achmea, dochtermaatschappijen Agis en Zilveren zijn sinds 1 juli jl. overgestapt op het maximum dagtarief. CZ en VGZ gaan in de toekomst ook overschaken naar een ander systeem. Wanneer deze zorgverzekeraars overstappen is onbekend.

Geplaatst op

Eigen risico bij zorgverzekering 2013 hoger

21 juni 2012 – Het eigen risico zal in 2013 een stuk hoger zijn dan eerder was verwacht. Het eigen risico zal namelijk stijgen in 2013 van 220 euro naar 350 euro zo kondigde de Tweede Kamer aan.

Meerdere partijen in de Tweede Kamer zagen deze verhoging liever niet komen, maar volgens de D66, VVD, CDA, CU en Groenlinks zou het onvermijdelijk zijn. Of het eigen risico daadwerkelijk wordt verhoogt naar 350 euro dat zal moeten blijken na het zomerreces. Dit omdat ook de Eerste Kamer dit voorstel moet behandelen.

Eerder deze maand probeerde de SP met een vertragingstechniek dit voorstel om het eigen risico te verhogen naar 350 euro uit te stellen tot na het zomerreces, echter is dit niet gelukt.